Hospicebossen

Recreatie

Top

De Hospicebossen zijn toegankelijk voor wie zich wil ontspannen in een groene omgeving. Op de wandelpaden kan je rustig wandelen of joggen. Honden zijn welkom zolang ze aan de leiband blijven. Een bewegwijzerde fietsroute loopt langs en door het bos. Mountainbikers en ruiters kunnen terecht op de voorziene paden, aangeduid met een pictogram. Kinderen kunnen zich uitleven in de speelzone. Daar mogen ze (onder begeleiding) de paden verlaten en spelen in de bossen.

Situering

Top

De Hospicebossen zijn ongeveer 58 ha groot en liggen op het grondgebied van de gemeente Nazareth, ten noorden van de E17 en tussen de woonkernen van Deinze en De Pinte. De Hospicebossen vormen één van de 3 overblijfsels van het vroeger uitgestrekte boscomplex van het interfluvium (grens tussen twee stroomgebieden) Leie-Schelde. De twee andere stukken bos die resteren zijn het Bouvelobos/Spitaalbos te Wortegem-Petegem en het Lozerbos te Kruishoutem.

Folder

Top

De folder over de Hospicebossen bevat een wandelkaart en wat meer informatie over het bos. Je kan hem binnenkort online raadplegen onderaan deze pagina. Een gedrukt exemplaar kan je gratis aanvragen.

Beheer

Top

De Provincie beheert de Hospicebossen volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer. Dit betekent dat we ruimte geven aan natuurontwikkeling en zachte recreatie. De Provincie maakte hiervoor een uitgebreid bosbeheerplan op.

Duurzaam beheer van monotoon naaldbos naar gevarieerd loofbos

Top

De bezoeker van de Hospicebossen zal merken dat niet-inheemse naaldbomen zoals Corsicaanse den en douglasspar geleidelijk worden weggehaald. In de plaats komen er meer loofbomen zoals zomereik en lijsterbes. Daardoor krijgen de Hospicebossen een meer gevarieerd uitzicht.

Bosranden

Top

Bosranden zijn zeer waardevolle biotopen met een eigen microklimaat (overgang van schaduw naar licht). Dat maakt dat ze vaak zeer rijk zijn aan plantensoorten, zowel schaduw- als zonneminnende planten. Struiken bloeien hier uitbundig in het volle zonlicht en dragen veel bessen en zaden. Talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren vinden er voedsel en schuil- en nestgelegenheid. Zo ontstaat een soortenrijk en aantrekkelijk bos. Brede bosranden maken de overgang tussen bos en het pad minder scherp.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 78 02
milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be