Het ABC van de volkstuin (KADOC - 2007)

Dit project over het fenomeen van de volkstuintjes werd in 2007 gerealiseerd door KADOC-K.U.Leuven, in opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, en bestond uit een tentoonstelling, een fototentoonstelling en een publicatie.

Tentoonstelling 'Het ABC van de volkstuin'

Top

Van 13 juli tot 9 september 2007 liep in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster de tentoonstelling 'Het ABC van de volkstuin'. Met origineel materiaal uit de rijke archieven van o.a. plaatselijke volkstuinafdelingen schetste de tentoonstelling de geschiedenis van Vlaamse en andere volkstuinen. A(mateur), B(ernard) en C(omplex) gevolgd door de 23 andere letters van het alfabet dompelden de bezoeker onder in een eeuw verse groenten, strijd tegen alcoholisme en de geheimen van de vruchtwisseling.

Publicatie 'Volkstuinen. Een geschiedenis'

Top

Acht bijdragen over de institutionele, sociale en culturele geschiedenis van de volkstuinen zijn gebundeld onder redactie van Yves Segers en Leen Van Molle (K.U. Leuven). Volkstuinen in Vlaanderen staan centraal in deze publicatie maar worden in een internationaal vergelijkend perspectief geplaatst. Het boek is rijk geïllustreerd met iconografische materiaal uit de archieven van lokale volkstuinafdelingen en met tal van actuele foto's.
Uitgeverij Davidsfonds - is verschenen op 13 juli 2007

Fototentoonstelling 'Down to earth'

Top

Van 13 juli tot 9 september 2007 liep in het Caermersklooster ook de fototentoonstelling 'Down to earth'. De Gentse fotografe Freya Maes gaf op vraag van het provinciebestuur haar eigenzinnige kijk op het fenomeen van volkstuin en -tuinder. De inrichting van de tuintjes is geordende chaos, alles mooi in rijen ingedeeld en op regelmatige afstand van elkaar. Autoruiten, ramen en deuren verworden tot serres, en versleten panty's binden bonenstaken samen. 'Down to earth' toonde op een aparte wijze de fascinerende architectuur en de eigen leefwereld van de volkstuintjes.