Bibliotheek en documentatiecentrum

Bibliotheek Mola tekeningen Krokuskriebels

Wie geboeid is door de machtige machines die molens zijn of wie op zoek is naar moleninformatie in het kader van historisch of technisch onderzoek, vindt een schat aan informatie in de bibliotheek, de fotoverzameling, het archief en de documentatie van Mola.

Bibliotheek

Top

De bibliotheek van Mola verzamelt alle boeken over molens wereldwijd en vanuit de meest diverse invalshoeken: geschiedenis, techniek, heemkunde, taalkunde, … Ook Vlaamse, Nederlandse, Franse en Duitse molentijdschriften liggen ter inzage. Zelfs van De Belgische Molenaar, het vakblad voor molenaars dat sinds 1906 gedurende 95 jaar verspreid werd in België, is de volledige reeks aanwezig.

De Mola-bibliotheek is elke werkdag na afspraak raadpleegbaar (zie onderaan bij contact). De catalogus kan geconsulteerd worden op http://www.ovinob.be/provbib. Tip: je kan ook alle artikels (op titel) doorzoeken uit de courante Vlaamse molentijdschriften.

Fotoverzameling

Top

In Mola worden duizenden foto's van bestaande en verdwenen molens bewaard. Veel foto's zijn van eigen makelij, maar ook opnames van bekende molinologen of professionele fotografen verrijken de collectie.

Een aparte en omvangrijke fotoverzameling die in Mola bewaard wordt is deze van Herman Holemans (1934-2003). Holemans trok jarenlang doorheen Vlaanderen om er alle hem bekende molens te fotograferen en publiceerde ook de kadastergegevens van de Vlaamse molens.

In de zomer van 2011 is de unieke fotoverzameling van de Stichting Levende Molens Nederland (Centrum voor molinologie in Roosendaal) voor onbepaalde tijd naar Mola overgebracht en hier vanaf het najaar raadpleegbaar gemaakt. Deze collectie is van onschatbare waarde en bevat foto's van molens uit Vlaanderen en Nederland, gemaakt door John Verpaalen en andere molenfotografen, naast historische afdrukken van negatieven uit het Imperial War Museum (London), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) en het Museum voor Fotografie (Antwerpen). De oudste foto's dateren van de beginperiode van de fotografie (1850).

Ook indrukwekkend zijn de foto's van prof. ir. Jan in 't Veld (1925-2005), een vliegtuigbouwkundige die in zijn vrije tijd een fervent molenfotograaf was.

De fotoverzameling van Mola is elke werkdag na afspraak raadpleegbaar (zie onderaan bij contact).

Documentatie

Top

De eigen documentaire verzameling die Mola nauwgezet bijhoudt, wordt regelmatig uitgebreid met de documentatie van privé-verzamelaars. Interessante aanwinsten: de volledige documentatie van Georges Kockelberg, de prentkaarten van Firmin Covent (1920-2005), de documentatie van Ons Molenheem van Werner Smet, de collectie over Meuleken 't Dal van Carlos 't Hoofd (Thomas Piens), de maalboeken van de Biestmolen 1868-1967 (A. Pattyn), de molenprentkaarten en -fotoalbums van mevrouw Seaux-Van den Broecke (jaren 1930 tot 1960),...

De collectie wordt regelmatig uitgebreid.

Archief

Top

Mola bewaart het volledige archief van het vakblad De Belgische Molenaar, generaties lang geleid door de familie De Kinderen en, nauw hiermee verweven, van de molenvakverenigingen uit de 20ste eeuw.

Bibliotheek, fotoverzameling, documentatie en archief zijn elke werkdag te raadplegen na afspraak.

Contact

Mola - het Provinciaal Molencentrum
Kasteel Puyenbrug
Puyenbrug 5
9185 Wachtebeke
09 342 42 40
mola@oost-vlaanderen.be