Kleine Cultuurgids, 1994, De laatste scheepswerf van Baasrode

De leveringstermijn is 3 weken

Wat

In Baasrode heeft de scheepsbouw er eeuwenlang het reilen en zeilen beheerst, tot de laatste werf in 1988 sloot. Van het midden van de 19de eeuw tot W.O. I was Baasrode één van de belangrijkste scheepsbouwcentra van het land. Nu zijn de verlaten werven Van Praet-Dansaert en Van Damme de enige relicten die in het dorpsbeeld nog getuigen van dit verleden. Het boekje gaat in op het belang van de scheepsbouwnijverheid in de geschiedenis van de gemeente, op de historiek van de families Van Praet en Van Damme, op de bouw van koopvaardij- en andere schepen, op de werkomstandigheden op de werven, op de technische inrichting en infrastructuur.

Prijs

Top

6 EUR(exclusief verzendkosten)

Datum

1994

Auteur(s)

Y. SEGERS

Uitgever

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Plaats van uitgave

Gent

Deze publicatie bestellen