In de Cop op de Merckt

De Cop

(Bron:Provinciebestuur oost-Vlaanderen)

Archeologisch onderzoek van een huishouden uit 16de-eeuws Dendermonde

Grondig onderzoek van de archeologische vondsten in de beerput van het huis de Cop aan de Markt in Dendermonde bracht een schat aan gegevens aan het licht over het dagelijkse leven van de bewoners in de 16de eeuw. De interdisciplinaire aanpak is een model voor archeologisch onderzoek en –interpretatie van 16de-eeuwse stadscontexten in Vlaanderen en Nederland.

Opgravingen in de kelder

 

Archeologische opgravingen in een levendige stad zijn niet vanzelfsprekend. Bewoonde en bebouwde percelen zijn eenmaal niet zomaar beschikbaar voor dergelijk onderzoek.

Toevalstreffers kunnen meer kennis over en inzicht in de oudere lokale geschiedenis opleveren. Zoals de ontdekking in 2005, van een eind 14de - begin 15de-eeuwse kelder met 16de-eeuwse beerputvulling in het huis ‘De Cop’ aan de Markt. De ontdekkingen werden welwillend door de eigenaars vrijgegeven voor archeologisch onderzoek en daarna geschonken aan het Stedelijk Museum van de stad. De ongemakken en vertragingen werden ondergeschikt aan de interessante wetenschappelijke bevindingen over de laatmiddeleeuwse en 16de-eeuwse geschiedenis van Dendermonde.

Publicatie voor ruim publiek

Te vaak blijven resultaten van archeologische opgravingen besloten in rapporten die niet voor een ruim, geïnteresseerd publiek ontsloten worden. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen koos er resoluut voor om de resultaten van het archeologisch onderzoek van ‘De Cop’ en de analyse ervan uitgebreid te publiceren. Want op verschillende vlakken is het project van ‘De Cop’ toch wel heel bijzonder. De grondige studie en interpretatie verschaft een verrassend rijke inkijk op een historische woning en zijn bewoners en hun leefwereld.

In de Cop op de Merckt. Archeologisch onderzoek van een huishouden uit 16de-eeuws Dendermonde kwam tot stand onder de redactie van Dimitri Beeckman en Carolien Van Hecke. De publicatie telt 304 blz., is rijk geïllustreerd en kost € 40 zonder verzendkosten. Het is verkrijgbaar vanaf 24 juli. Het boek kan aangekocht worden aan de balie (enkel elektronische betaling) van het PAC-Het Zuid W. Wilsonplein 2, 9000 Gent of is te bestellen via onderstaande link.