Art deco in Sint-Niklaas

Wat

Het interbellum is historisch gezien een zeer bewogen periode. Op de naweeën van de Eerste Wereldoorlog volgden de voorspoedige jaren 1920, waarin het optimisme weer de bovenhand haalde. Het was voor de stad Sint-Niklaas een gouden periode. De infrastructuur en het merendeel van de bedrijven waren gespaard gebleven in de Groote Oorlog, zodat de economische activiteit vrij vlug opnieuw op gang kwam. Tegelijk werkte men plannen uit om de nog braakliggende gronden aan de rand van het centrum om te vormen tot nieuwe woonwijken, aangelegd in hoofdzaak voor de burgerij. Die welvarende klasse bouwde schitterende huizen in de meest trendy stijl van die tijd: de art deco.
Al in 1998 gaf het Provinciebestuur een eerste publicatie uit over deze boeiende stijlperiode in Sint-Niklaas. Dezelfde auteur als toen, Anthony Demey nam de taak op zich om na 20 jaar een bilan op te maken. Hij bestudeerde opnieuw alle bouwaanvragen en kon daardoor de data nog verfijnen. Alle gebouwen werden ook opnieuw gefotografeerd. Dit resulteerde in deze fraaie publicatie, Art deco in Sint-Niklaas, uitgegeven door het Oost-Vlaams provinciebestuur in de reeks Kleine Cultuurgidsen. Dankzij de nieuwe beschrijvingen en de vele fraaie foto's wordt deze gids een onmisbaar naslagwerk voor ieder die interesse heeft in het interbellum in Sint-Niklaas.

Prijs

Top

7 EUR(exclusief verzendkosten)

Datum

Augustus 2017

Auteur(s)

Anthony Demey

Uitgever

Provincie Oost-Vlaanderen

Plaats van uitgave

Gent

Aantal bladzijden

96

Deze publicatie bestellen