Erfgoedprojecten

Doelstelling

Top

De bewustwording bij brede lagen van de maatschappij voor de waarden die in het cultureel erfgoed schuilen, heeft sinds de jaren 1990 een snelle positieve evolutie gekend. De jaarlijkse Open Monumentendagen, en sinds kort ook de Erfgoeddagen, brengen in Vlaanderen telkens meer dan een half miljoen geïnteresseerden op de been. Tot in de kleinste gemeente werken lokale comités en verenigingen projecten uit om hun erfgoed te ontsluiten voor een ruim publiek. Ook los van de Open Monumentendag of de Erfgoeddag worden steeds meer erfgoedprojecten op stapel gezet.

Wat en wie komt in aanmerking?

Top

Het provinciebestuur wil dergelijke lokale initiatieven stimuleren en financieel ondersteunen via een specifiek reglement. De Oost-Vlaamse provincieraad keurde dat reglement goed op 15 september 2005.
Erfgoedprojecten die op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen plaatshebben en die betrekking hebben op de maatschappelijke integratie van het materieel cultureel erfgoed binnen de provincie (onder meer door ontsluiting en herbestemming) komen in aanmerking voor subsidiëring. Dat kunnen activiteiten zijn als tentoonstellingen, gelegenheidspublicaties, studiedagen en educatieve projecten, lezingen en audiovisuele voorstellingen, recitals en concerten en onderzoek. Als initiatiefnemer komen lokale of eraan gelijkgesteld besturen (ocmw, polderbestuur of kerkfabriek), onderwijsinstellingen en feitelijke verenigingen of vzw's in aanmerking (mits ze voldoen aan enkele voorwaarden).

De procedure voor het aanvragen van de subsidies en de criteria waaraan een erfgoedproject moet beantwoorden, worden uitgebreid uiteengezet in het reglement (zie link onderaan of kijk in de rechterkolom bij reglementen). Ook het aanvraagformulier vind je daar.

We raden je aan om contact op te nemen met onderstaande contactpersoon voor je een dossier indient.

Contact

transversale cel Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Kristel (Krissie) Impens- kristel.impens@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 25
Afgeronde erfgoedprojecten 2006

Afgeronde erfgoedprojecten 2007

Afgeronde erfgoedprojecten 2008

Afgeronde erfgoedprojecten 2009

Afgeronde erfgoedprojecten 2010

Afgeronde erfgoedprojecten 2011

Afgeronde erfgoedprojecten 2012