Winnaar 2008

Eervolle vermelding erfgoedprijs

(Bron:Sint-Lodewijkscollege)

Eervolle vermelding erfgoedprijs

(Bron:Sint-Janscollege)

Winnaar editie 2008

Top

Voor de 3de editie werden zes inzendingen genoteerd. Onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel werden de inzendingen beoordeeld door een jury bestaande uit Sylvie Dhaene, Annemie Rossenbacker, Wim Scholten, Rudy Vercruysse en prof. dr. Luc Verpoest. De deputatie besliste, na kennisname van het unanieme voorstel van de jury, de prijs toe te kennen aan het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg (Gent) voor zijn jarenlange inzet voor het behoud en de ontsluiting van de begraafplaats Campo Santo.
Een eervolle vermelding gaat naar het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren met het project 'Stemmen op schrift'.

'Red het Campo Santo'

Top

Met deze slogan namen de leerlingen van het Sint-Janscollege deel aan de VRT-actie Monumentenstrijd. De leerlingen kijken elke dag uit over het kerkhof, voor hen is het een gedroomd 'klaslokaal' in open lucht. Maar 'hun' Petit Père Lachaise verkeert al jaren in een erbarmelijke toestand. Via allerlei acties en activiteiten wil de school zoveel mogelijk mensen warm maken voor de schoonheid van het Campo Santo om zo de stad Gent ertoe aan te zetten de nodige fondsen te vinden om het te consolideren. De activiteiten omvatten onder meer: lesthema's over daar begraven personen, klasbezoeken ter plaatse, opdrachten op de site in klasverband, geleide bezoeken door leerlingen en leerkrachten, archiefonderzoek naar de overledenen, zingen van oude liederen enz.
De jury was onder de indruk van de inzet en de echte betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen. Het erfgoed van het Campo Santo is heel goed maatschappelijk geïntegreerd. De school is er in geslaagd het belang van Campo Santo in heel Vlaanderen bekend te maken door niet enkel binnen de school te sensibiliseren, maar ook daarbuiten.

'Stemmen op schrift'

Top

Onder de impuls van twee leerkrachten van het Sint-Lodewijkscollege werkten een tachtigtal leerlingen van de derde graad ASO een project uit waarbij het eigen schoolgebouw centraal stond. Een veertigtal personen, dat in de voorbije veertig jaar bij het college betrokken was (leerlingen, leraren, ouders, dienstpersoneel, directie), werd geïnterviewd. Herinneringen die onlosmakelijk verbonden zijn met de schoolsite werden op die manier vastgelegd. Samen met archiefdocumenten en foto's vormen deze getuigenissen de essentiële bouwstenen van het boek 'Stemmen op schrift'. De belangstelling voor de geschiedenis van het college en het schoolgebeuren blijft actief door de school aangesneden wat blijkt uit diverse artikels in het schooltijdschrift. Bovendien wordt de methodiek en het proces die het project 'Stemmen op schrift' ontwikkelde, in een draaiboek opgenomen en ter beschikking gesteld aan andere scholen die een vergelijkbaar initiatief willen opstarten. De jury loofde het project omdat het vertrekkend vanuit het materiële van het schoolgebouw de link legt naar het immateriële erfgoed.