Architectuurprijs

Ook in 2017 schrijft de Provincie Oost-Vlaanderen haar tweejaarlijkse Architectuurprijs uit. Dit jaar moet het gaan om openbare, publieksgerichte of bedrijfsgebouwen.

De hoofdprijs is goed voor 5 000 euro. Verdienstelijke inzendingen kunnen in totaal 2 500 euro krijgen. De weerhouden ontwerpen toeren in een tentoonstelling.

De architect die het project ontwierp, dient in. Hij of zij moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten van België. Het project moet in Oost-Vlaanderen liggen en in gebruik genomen zijn.

15 april was de deadline voor de kandidaturen.

Een vakjury buigt zich over de inzendingen. De deputatie maakt de winnaar bekend in het najaar.

Meer informatie vind je via de linken onderaan deze pagina.

Architectuurprijs 2017

Top

Met de tweejaarlijkse Architectuurprijs wil de Provincie Oost-Vlaanderen een eigentijdse architecturale creatie, gerealiseerd binnen de grenzen van de provincie, bekronen. Architectuur wordt daarbij gezien als een duidelijke uitdrukking van een eigentijdse culturele identiteit.

Thema

Top

Voor elke editie wordt een thema voorgesteld dat toelaat hedendaagse architectuur vanuit een eigenzinnige invalshoek te bekijken.

De provinciale prijs voor architectuur 2017 wordt uitgereikt aan een gerealiseerd project gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen met als hoofdbestemming een niet-residentiële functie. Bijvoorbeeld: scholen, culturele centra, kantoren, bedrijfspanden, commerciële gebouwen enz. Zowel nieuwbouw, gerenoveerde als gerestaureerde gebouwen in de private sector en bij de overheid komen aan bod, evenals publieke (stedelijke) ruimten met een architectonische interventie.

Beoordelingscriteria

Top

 Bij de evaluatie van de kwaliteit van de ingediende projecten zal de jury volgende criteria hanteren:

- CONTEXT

De relatie met en de meerwaarde van het project voor de omgeving. De realisatie betekent een sterke impuls voor de landschappelijke, suburbane of stedelijke context. De interactie van de architectuur met de omgeving speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

- ARCHITECTUUR

De architecturale betekenis, de identiteit en de vernieuwende aanpak, de vormgeving en de architecturale uitstraling van het project;

- FUNCTIONALITEIT EN BELEVINGSWAARDE

Het innoverende karakter van de gebruiks- en belevingswaarde. De kwaliteit en het belang van de realisatie (in deelaspecten of in totaliteit) als voorbeeldfunctie voor toepassing op ruimere schaal;

- DUURZAAMHEID  

Het ecologische karakter van het concept, zowel qua materiaalgebruik, energie-efficiëntie en flexibiliteit op langere termijn.

De jury 2017 bestaat uit Marc Dubois, Klaas Goris, Nel Janssens, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.

Wat valt er te winnen?

Top

De winnaar van de Architectuurprijs krijgt 5 000 EUR. Voor (een) eervolle vermelding(en) wordt in totaal 2 500 EUR ter beschikking gesteld.

Wie kan er deelnemen?

Top

De prijs voor architectuur is voorbehouden aan projecten die gebouwd zijn binnen de grenzen van Oost-Vlaanderen.

De architect die het project ontwierp, dient de inzending in. Hij of zij moet ingeschreven zijn op de Tabel of op de Lijst van Stagiairs van de Orde van Architecten van België.

Indien meerdere architecten samen een project indienen als ontwerpers in teamverband, dan moet minstens één architect ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten van België.

De projecten dienen (voorlopig) opgeleverd te zijn tussen 15 april 2013 en 15 april 2017.

Vorige winnaars provinciale architectuurprijs

Top

2015 - Vandriessche Architecten en Buro Voor Vrije Ruimte voor het project 'De Porre' in Gentbrugge

2013 - Wim Depuydt met de herbestemming van een voormalige school tot woonerf in Gent (Thema: Nieuwe woonvormen)

2011 - Crepain Binst Architecture met de Campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool in Gent (Thema: Niet residentiële gebouwen)

2009 – Gert Somers / ONO-architectuur met een renovatieproject van tien woningen in Dendermonde (Thema: Meergezinswoningen)

Contact

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Jan Storms- jan.storms@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 39

transversale cel Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marleen Houthoofd- marleen.houthoofd@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 46

Winnaar 2015

Archief

Studiedag nieuwe woonvormen