Architectuurprijs

Ambulant revalidatiecentrum Ninove

(Bron:Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Pychiatrisch centrum Melle

(Bron:Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)

Architectuurprijs 2017

Top

De Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen ter waarde van 5000 EUR gaat naar URA – Architecten Malysse & Verbeeck voor het 'Ambulant revalidatiecentrum te Ninove'.

In het ‘Ambulante Revalidatiecentrum’ komen kinderen – vaak zéér verstandige kinderen - met ‘complexe stoornissen’ zoals autisme en dyslexie in therapeutische behandeling bij een kinderarts, psycholoog, … Het project heeft heel wat ruimtelijke kwaliteiten, ondanks de strenge randvoorwaarden zowel wat brandveiligheid betreft als de oppervlaktebeperkingen om gebruik te kunnen maken van overheidssubsidies. De architecten zijn er meesterlijk in geslaagd deze technische en low-budget eisen om te buigen tot creatieve oplossingen.

De neo-classicistische voorgevel moest behouden blijven omdat de Stationsstraat beschermd is als stadsgezicht. Deze voorgevel wordt ingezet als eerste van een aantal opeenvolgende coulissen die de bezoeker begeleiden doorheen het programma. De enfilade van volumes start reeds bij het inkomportaal: vanaf de straatzijde wordt het nieuwe interieur zichtbaar en kan men binnenkijken tot in ‘hart’ van de tuin. De ‘achterbouw’ is een aaneenschakeling van paviljoenen met een zekere transparantie. De functie van het gebouw – de opvang van kinderen – is duidelijk zichtbaar voor de buitenwereld. Het revalidatiecentrum is geen gesloten complex, maar een open huis. Deze ‘promenade architecturale’ is de essentie van het revalidatiecentrum.

De Vylder – Vinck – Taillieu i.s.m. BAVO Architecten werd eervol vermeld voor hun Polyvalente ruimte voor psychiatrisch centrum te Melle.

Beoordelingscriteria

Top

 Bij de evaluatie van de kwaliteit van de ingediende projecten zal de jury volgende criteria hanteren:

- CONTEXT

De relatie met en de meerwaarde van het project voor de omgeving. De realisatie betekent een sterke impuls voor de landschappelijke, suburbane of stedelijke context. De interactie van de architectuur met de omgeving speelt een belangrijke rol bij de beoordeling.

- ARCHITECTUUR

De architecturale betekenis, de identiteit en de vernieuwende aanpak, de vormgeving en de architecturale uitstraling van het project;

- FUNCTIONALITEIT EN BELEVINGSWAARDE

Het innoverende karakter van de gebruiks- en belevingswaarde. De kwaliteit en het belang van de realisatie (in deelaspecten of in totaliteit) als voorbeeldfunctie voor toepassing op ruimere schaal;

- DUURZAAMHEID  

Het ecologische karakter van het concept, zowel qua materiaalgebruik, energie-efficiëntie en flexibiliteit op langere termijn.

De jury 2017 bestaat uit Marc Dubois, Klaas Goris, Nel Janssens, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.

Wat valt er te winnen?

Top

De winnaar van de Architectuurprijs krijgt 5 000 EUR. Voor (een) eervolle vermelding(en) wordt in totaal 2 500 EUR ter beschikking gesteld.

Vorige winnaars provinciale architectuurprijs

Top

2015 - Vandriessche Architecten en Buro Voor Vrije Ruimte voor het project 'De Porre' in Gentbrugge

2013 - Wim Depuydt met de herbestemming van een voormalige school tot woonerf in Gent (Thema: Nieuwe woonvormen)

2011 - Crepain Binst Architecture met de Campus Kantienberg van de Arteveldehogeschool in Gent (Thema: Niet residentiële gebouwen)

2009 – Gert Somers / ONO-architectuur met een renovatieproject van tien woningen in Dendermonde (Thema: Meergezinswoningen)

Contact

dienst Erfgoed
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Jan Storms- jan.storms@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 39

transversale cel Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marleen Houthoofd- marleen.houthoofd@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 72 46

Winnaar 2015

Archief

Studiedag nieuwe woonvormen