Buiten reeks, 2005, Inventaris van de muziekcollectie van de Gentse Sint-Baafskathedraal

Wat

De muziekcollectie van de Gentse Sint-Baafskathedraal behoort, samen met het muziekfonds van de Brusselse Sint-Goedelekathedraal, tot de belangrijkste en grootste 18de-eeuwse muziekfondsen die op heden bewaard worden in Vlaanderen. In totaal telt de verzameling meer dan 400 muziekhandschriften en drukken, waaronder bijzonder veel autografe composities en unica. De collectie bevindt zich nog steeds in de kathedraal zelf en weerspiegelt bij uitstek de muziekpraktijk en het repertoire dat er gecomponeerd en uitgevoerd werd in de tweede helft van de 18de eeuw.

Een van de centrale figuren is de kapelmeester Franciscus Krafft (1729-1795). Pas in de tachtiger en negentiger jaren van de twintigste eeuw werd een deel ervan ontsloten voor musicologen en musici. In het kader van een FWO-project (Max Wildiersfonds) realiseerden medewerkers verbonden aan de Alamire Foundation een gedetailleerde beschrijving van alle handschriften en drukken. Deze inventarisatiegegevens zijn opgenomen in het internationale musicologische standaardwerk voor muziekinventarisatie, het RĂ©pertoire international des sources musicales (RISM, Reeks A/II).

Deze publicatie omvat een gebruiksvriendelijke, Nederlandstalige, inventaris van de collectie op stukniveau. Voorafgegaan door een wetenschappelijke inleiding (over de historiek van het muziekfonds, de omvang en samenstelling, de vertegenwoordigde componisten, enz.) worden de muziekhandschriften en -drukken op een uniforme manier beschreven.

Prijs

Top

5EUR(exclusief verzendkosten)

Datum

2005

Uitgever

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Plaats van uitgave

Gent

Aantal bladzijden

132

Deze publicatie bestellen