Depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum

depot

Basisprincipe

Top

Het basisprincipe is dat een erfgoedobject best wordt bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. De depotconsulent staat je graag met raad en daad bij om van die plek een goede thuis voor je erfgoed te maken. Maar voor het geval je erfgoedcollectie moet uitwijken, is er het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum en eventuele andere (provinciale) depots.

Het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum: voor wie?

Top

Het depot in het erfgoedcentrum bestaat enerzijds uit een transitdepot en anderzijds uit een archeologisch depot.

 • Het transitdepot staat open voor erfgoedcollecties uit openbare en private Oost-Vlaamse erfgoedinstellingen, bijvoorbeeld bij een verbouwing of ramp:
  • musea
  • kerkfabrieken
  • heemkundige kringen
  • archieven
 • Het archeologiedepot staat open voor vondsten en bijhorende archieven van (bedrijven die werken voor) Oost-Vlaamse steden en gemeenten zonder (inter)gemeentelijke archeologische dienst.

De depotfaciliteiten in het Provinciaal Erfgoedcentrum

Top

Het depot in het Provinciaal Erfgoedcentrum is uitgerust met de nodige infrastructuur voor registratie, verpakking, reiniging, ontsmettings- en/of conserverende behandelingen en berging van objecten en archieven. Het bestaat uit:

 • een grote, geklimatiseerde ruimte met rekken (voor objecten) en gaaswanden (om schilderijen op te hangen)
 • aparte ruimtes voor liggend en hangend textiel
 • een quarantaineruimte
 • een anoxiekamer
 • een koelruimte
 • een droge ruimte.

Er is maar beperkte ruimte voor de stockage van zeer grote objecten. Provincie Oost-Vlaanderen kan voorstellen doen voor de herbestemming van de in depot geplaatste collecties.

Voorwaarden

Top

Binnenkort vind je hier het huishoudelijk reglement met de voorwaarden om een collectie op te nemen in het depot en de procedures voor de aanlevering. Hieronder vind je wel al de omschrijving van het profiel van het depot voor archeologisch erfgoed.

Als je een collectie wil onderbrengen in het depot, neem dan contact op met de depotconsulenten op erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be (of zie hieronder voor andere contactgegevens).

Contact

Top

transversale cel Cultuur
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

Lien Lombaert
09 267 72 29 of 055 33 17 32
lien.lombaert@oost-vlaanderen.be