Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots

Wat

Erkende onroerenderfgoeddepots zijn verplicht om binnen een jaar na de erkenning een geschreven kwaliteitshandboek voor te leggen waarin de principes van interne kwaliteitszorg worden gehanteerd.

Om depotbeheerders te ondersteunen bij hun erkenningsaanvraag werkten de medewerkers van het proefproject archeologiedepot een handreiking voor een kwaliteitshandboek uit waarin de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle werking van een onroerenderfgoeddepot worden verduidelijkt.

Het hebben en gebruiken van een kwaliteitshandboek is een erkenningsvoorwaarde, maar welke methode je daarvoor gebruikt, is vrij te bepalen. Met dit model willen we onroerenderfgoeddepots een bruikbaar instrument aanbieden waarbij de eigen continue kwaliteitsverbetering de focus is. In de handreiking worden de kwaliteitskenmerken van een onroerenderfgoeddepot omschreven en geplaatst in de context van een kwalitatieve depotwerking. We verwijzen ter inspiratie door naar informatiebronnen, richtlijnen en algemeen aanvaarde standaarden. Dit is bij veel aspecten een link naar de website www.depotwijzer.be, een platform om deze informatie te bundelen.

De indeling van deze website is eveneens doorgetrokken in de handreiking. Daarnaast wil dit kwaliteitshandboek aan de hand van een groeitraject de organisatie stimuleren om hun kwaliteit continu te verbeteren. De aparte tabel in bijlage kan na het invullen en toepassen op het eigen onroerenderfgoeddepot dienen als weerslag van het kwaliteitshandboek van dat depot. Je bepaalt uiteindelijk zelf op welke manier je jouw kwaliteitshandboek uitwerkt, deze tabel is één voorbeeld.

De handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid. De publicatie kadert in het proefproject archeologiedepot dat de directie Cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen uitvoert in opdracht van Vlaanderen in het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename.

Deze publicatie kan enkel gedownload worden.

Datum

2015

Auteur(s)

Anne-Cathérine Olbrechts, Lien Lombaert, Anneke Lippens

Uitgever

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Plaats van uitgave

Gent

Aantal bladzijden

57

Deze publicatie bestellen