Cultuurprijzen

cultuurprijzen 2016

Oost-Vlaanderen is rijk aan cultureel talent en kunde. Het provinciebestuur moedigt dit aan door verschillende cultuurprijzen ter waarde van 5 000 euro uit te reiken.

Cultuurprijzen 2016 zijn

Top
 • Vormgeving
 • Popmuziek
 • Historisch onderzoek
  • Geschiedenis
  • Volkskunde
  • Genealogie
 • Letterkunde
  • Proza
  • Essay en monografie
 • Populariserend werk
 • Erfgoed

De uiterste datum om je kandidaat te stellen voor één van deze prijzen was 15 april 2016.

In de maanden daarna komt een jury bijeen, die een voorstel aan de deputatie formuleert. De deputatie maakt de laureaten bekend (najaar).

Onderaan deze pagina kan je doorklikken naar meer informatie.

Cultuurprijzen 2015

Top

Alle informatie en de foto's van de uitreiking vind je door bij 'verwante pagina's' op 'prijstuitreikingen' te klikken.

Prijzen voor letterkunde

Alle informatie over de Provinciale Cultuurprijzen voor Letterkunde (poëzie, toneel, kinder- en jeugdliteratuur, scenario, proza en essay en monografie) vind je hier.

Prijs voor muziek

Hier vind je alle info over de prijs voor muziek, afwisselend popmuziek en nieuwe muziek.

Prijs voor beeldende kunst en vormgeving 

Alle informatie over de provinciale prijs vormgeving en beeldende kunst.

Prijzen voor historisch onderzoek

Alle informatie over de provinciale prijzen voor geschiedenis, heemkunde en genealogie - familiegeschiedenis.

Erfgoedprijs 

De tweejaarlijkse prijs voor erfgoed wordt in 2016 opnieuw uitgeschreven.

Prijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

Alle informatie over de tweejaarlijkse Provinciale Cultuurprijs voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vind je hier.

Prijs voor populariserend werk

De Provincie Oost-Vlaanderen schrijft om de twee jaar een prijs uit voor populariserend werk.

Architectuurprijs

Alle informatie over de provinciale prijs voor architectuur 2015.

Prijsuitreikingen

Op 23 februari 2016 werden de laureaten feestelijk in de bloemen gezet.

Tentoonstelling

Hier alle info over de lopende tentoonstellingen over de provinciale prijs beeldende kunst en de architectuurprijs.