Nieuwbouw in gebruik genomen

Op vrijdag 4 april 2008 werd onder ruime belangstelling de nieuwbouw van de scheepswerven Baasrode officieel in gebruik genomen met een tentoonstelling over de binnenvaart.

De nieuwbouw kwam op de plaats van een bouwvallige woning naast het bestaande museum, dat is ondergebracht in de meesterwoning van Van Damme. Het ontwerp was toevertrouwd aan bureau noA, dat al eerder instond voor de restauratie van de houten loods.

Tegelijk opende gedeputeerde Jozef Dauwe namens het provinciebestuur de tentoonstelling 'Van botter tot eurotanker. Facetten van de binnenvaart'. De tentoonstelling beslaat de twee verdiepingen van de nieuwbouw en sluit aan bij de activiteiten die zich vroeger op de scheepswerven hebben afgespeeld. Grote vitrinekasten herbergen prachtige schaalmodellen van verschillende scheepstypes die de binnenwateren bevoeren. Ook scheepsattributen en gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse leven aan boord worden tentoongesteld. Een film, ter beschikking gesteld door de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen, illustreert de actuele binnenvaart. Spectaculair is de in de vide opgehangen 'vlieger', een authentieke bijboot die vooral gebruikt werd door de grote rijnkasten en allerhande schepen die over Zeeland voeren. Grote fotoprints van oude beelden van de scheepswerf, aangebracht op de voorgevel, moeten de voorbijganger ertoe aanzetten het museum te bezoeken.

Van de gelegenheid maakten de vrijwilligers van de vzw Scheepvaartmuseum ook gebruik om het oorspronkelijke museum in de meesterwoning Van Damme van een totaal nieuwe opstelling te voorzien. Als begeleiding van de museumcollectie bracht het provinciebestuur een brochure uit, waarin, zaal per zaal, de collectiestukken worden beschreven en geïllustreerd. Kaderstukken over de binnenvaart en de 'Baquet de Charleroi' wisselen de beschrijvende tekst af. Ook getuigenissen van oude schippers en een lijst met scheepstermen zijn erin opgenomen.

Het nieuwe, uitgebreide museum en de tentoonstelling zijn te bezoeken: elke zaterdag van 14 tot 18 uur. Van april tot en met oktober ook op zondag. Groepen zijn dagelijks welkom na afspraak.

De tentoonstelling en de brochure werden mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Vlaamse Gemeenschap, het Nederlands ministerie van Economische Zaken en de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.

Contact

Scheepvaartmuseum Baasrode vzw
Sint-Urmarusstraat 137
9200 Baasrode
tel.32 (0) 52 34 30 34
info@scheepvaartmuseumbaasrode.be