Je bent hier: Home

Wachter bouwkunde (m/v)

Functiecontext

Top

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een wachter bouwkunde (m/v) bij de cel Monumentenwacht.

Het betreft een functie in voltijds contractueel verband van onbepaalde duur.

De selectieprocedure bestaat uit de combinatie van aanwerving, bevordering en interne mobiliteit.

Er wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd die 5 jaar geldig is.

Uit deze wervingsreserve kan eveneens geput worden voor het invullen van andere statutaire of contractuele functies.

Monumentenwacht wil eigenaars en beheerders van historische gebouwen stimuleren tot een kwalitatief onderhoud van hun erfgoed door middel van inspecties ter plaatse en kwalitatieve toestandsrapporten.

Dit gebeurt zowel op vlak van de bouwkundige toestand als op vlak van historische interieurs.

De rapporten bevatten aanbevelingen voor onderhoud en herstellingen en zijn een degelijke basis voor een kwalitatief gebouwenbeheer.

De plaats van tewerkstelling is Leopoldskazerne, Gaspard De Craeyerstraat 2 te 9000 Gent.

Functieomschrijving

Top

Uitvoeren van kwaliteitsvolle inspecties van het aangesloten patrimonium zodat de bouwfysische staat ervan gedetailleerd in kaart gebracht wordt. Taken:

 • onderzoeken van het gebouw, met inbegrip van de minder toegankelijke delen zoals daken, zolders, goten, etc.
 • voorbereiden van offertes voor inspecties en diensten.

Uitvoeren van noodherstellingen zodat gevolgschade minimaal gehouden wordt. Taken:

 • uitvoeren van dringend onderhoud en/of noodzakelijke kleine instandhoudingswerken

Opstellen van kwaliteitsvolle toestandsrapporten binnen de vooropgestelde termijn in het interprovinciale rapportsjabloon zodat het lid een duidelijk zicht krijgt op de toestand van zijn eigendom. Taken:

 • opmaken van de toestandsbeschrijvingen van de geïnspecteerde objecten
 • opmaken van aanbevelingen voor uit te voeren werken en onderhoud
 • opmaken van een objectgebonden risico-inventarisatie.

Instaan voor een kwaliteitsvolle nazorg zodat het lid gestimuleerd wordt de aanbevelingen in het toestandsrapport ter harte te nemen. Taken:

 • verstrekken van basisinformatie over instandhouding en onderhoud op basis van de vaststellingen tijdens de inspecties en/of dienstverlening.

Profiel

Top
 • je hebt voldoende vakkennis van materialen, uitvoeringsmethoden en structuur van historische bouwwerken
 • je hebt een basishandigheid om kleine herstellingen te kunnen uitvoeren
 • je neemt snelle en efficiënte beslissingen op een zelfstandige manier
 • je hebt praktische kennis van ICT-toepassingen
 • je kunt zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend overbrengen.
 • je bent in het bezit van een rijbewijs B (in te dienen bij indiensttreding)
 • je hebt affiniteit met het specifieke karakter van monumenten
 • je hebt een goede algemene fysieke conditie (geen hoogtevrees noch claustrofobie)
 • je bent bereid tot avond- en weekendwerk
 • een relevante praktijkervaring, al dan niet in de vorm van een opleiding, is een pluspunt.

Voorwaarden om te kunnen deelnemen

Top
 • je bent niet onderworpen aan de voltijdse leerplicht
 • je bent op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit van een diploma van academische of professionele bachelor in de studiegebieden:
 • architectuur
 • toegepaste wetenschappen – bouwkunde
 • industriële wetenschappen en technologie – bouw
 • industriële wetenschappen bouwkunde

Infotekst

Top

Inschrijven voor deze selectieprocedure kan digitaal op de website van Jobpunt Vlaanderen, (www.jobpunt.be), via de link onderaan.

Je dient daarbij een recent Nederlandstalig CV en een kopie van het vereiste diploma te uploaden.

Uiterste inschrijvingsdatum

vrijdag 7 april 2017

Contact

dienst Werving en Personeelsbeheer
Provinciehuis
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Anne Matthys- anne.matthys@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 74 89