Nieuws

Maak kennis met Oost-Vlaanderen Nieuwsbrieven om bij te blijven
Koren zingen voor vrede Groepsaankoop groene stroom

In de kijker

Fietssnelwegen

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt al jaren werk van een veilig fietsroutenetwerk doorheen de provincie. De Oost-Vlaamse deputatie besliste om prioriteit te geven aan de aanleg van zgn. ‘fietssnelwegen’. Dit zijn de hoofdroutes van het Fietsroutenetwerk, en worden ingericht als directe, brede, veilige, comfortabele fietsroutes. De komende maanden is het ‘ontwerp-fietssnelwegenplan’ onderwerp van een brede consultatieronde.

RUP reconversie verblijfsrecreatie Berlare - fase 2

Het PRUP ligt in openbaar onderzoek van 10 november 2014 tot en met 8 januari 2015.